V Konkurs dla Młodych Architektów – znamy laureata!

Znamy laureatów V edycji Konkursu dla Młodych Architektów, których prace oceniało jury pod przewodnictwem prof. Ewy Kuryłowicz w następującym składzie wybitnych architektów: Mariusz Ścisło, Rafał Barycz, Andrzej M. Chołdzyński, Włodzimierz Mucha, Robert Konieczny, Marcin Sadowski, Mirosław Nizio, Oskar Grąbczewski, Szymon Wojciechowski, Stanisław Deńko, a także przedstawicieli firm partnerów programu Builder For The Young Architects.

Do V edycji Konkursu dla Młodych Architektów zgłosiło się ponad 800 osób, które wzięły udział w cyklicznych wykładach, warsztatach, spotkaniach, debatach oraz konsultacjach branżowych. Uczestnicy programu, przed przystąpieniem do realizacji prac konkursowych, mieli szansę skonsultowania swoich projektów ze specjalistami z firm budowlanych. W przypadku marki Soudal, Mecenasa Konkursu dla Młodych Architektów, uczestnicy mogli skorzystać z dwóch rozwiązan systemowych: Soudal Window System tzw. ciepły montaż okien i drzwi oraz z Soudatherm Roof  – efektywnego systemu izolacji przemysłowych dachów płaskich i skośnych.

Młodzi architekci mieli do wyboru trzy tematy konkursowe: „Ogród sztuki” – opracowanie projektu koncepcyjnego pawilonu sezonowego poświęconego sztuce, „Rekreacja wodna w mieście” – opracowanie koncepcji modernizacji i rewitalizacji istniejącej infrastruktury wodno-rekreacyjnej w wybranym mieście, a także „Uchwycić w kadrze” – opracowanie koncepcji wieży lub platformy widokowej z towarzyszącym jej pawilonem. Jury pod przewodnictwem prof. dr. hab. inż. arch. Ewy Kuryłowicz przyznało nagrody następującym osobom i zespołom projektowym: I Nagroda (9 000 pln) – Aleksandra Stolz i Jose Martin Aguera (Uchwyć w kadrze), Aleksandra Przywózka i Piotr Łabęda (Rekreacja wodna w mieście), Daniel Małek (Ogród sztuki); II Nagroda (5 000 pln) Małgorzata Olszańska i Natalia Płoskonka (Uchwyć w kadrze), Adrianna Pocion i Adam Jankowski (Rekreacja wodna w mieście), Anna Bukowy i Konstanty Mikołajczak (Ogród sztuki); III Nagroda (3 000 pln) Almendres Cromlech, Robert Witczak (Uchwyć w kadrze), Tomasz Wróbel (Rekreacja wodna w mieście), Joanna Plizga i Soraya Hayatullah.

Informacje na temat kolejnej edycji programu Builder For The Young Architects 2018/2019 zostaną ogłoszone na stronie internetowej magazynu Builder – pomysłodawcy i organizatora Konkursu dla Młodych Architektów, a także Konkursu dla Młodych Inżynierów.

Więcej informacji nt. rozwiązań systemowych marki Soudal tutaj: SOUDAL WINDOW SYSTEM / SOUDALTHERM ROOF 

Fot. Builder/Adam Rotter

Zobacz podobne artykuły:

30 czerwiec 2017

Konkurs rowerowy Lotto Soudal - Tour de France 2017

Wszystkich fanów Tour de France zapraszamy do udziału w konkursie rowerowym na FB Polubisz Remont, organizowanym przez firmę Soudal – tytularnego sponsora zawodowej grupy kolarskiej Lotto Soudal. Na zwycięzców czekają oryginalne ubrania oraz akcesoria kolarskie sygnowane przez drużynę Lotto Soudal.