Recykling materiałów budowlanych

Recykling jest skutecznym sposobem na ochronę środowiska naturalnego przed dalszą degradacją. W poniższym artykule przedstawiamy rozwiązania wdrażane w tym zakresie przez firmy budowlane.

Ujmując rzecz najprościej, recykling polega na przetwarzaniu materiałów odpadowych w taki sposób, aby można było je wykorzystać do produkcji nowych dóbr. Proces ten jest niezwykle istotny z punktu widzenia ekologii, i to przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, recykling przyczynia się do minimalizowania ilości odpadów, czyli – innymi słowy – śmieci, które nierzadko są nieprawidłowo składowane i stanowią zagrożenie dla środowiska. Wystarczy przywołać w pamięci przejmujące obrazy niegdyś pięknych, dzikich plaż, które obecnie pokryte są plastikowymi opakowaniami, aby zrozumieć skalę tego zagrożenia. Odpady i różnego rodzaju toksyczne substancje w nich zwarte mogą zanieczyszczać powietrze, przenikać do jezior, rzek, mórz i oceanów, niszcząc ich faunę i florę, siać spustoszenie w całych ekosystemach, a także stwarzać poważne niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia człowieka. Po drugie, recykling materiałowy przekłada się na ograniczenie zużycia surowców pierwotnych, których zasoby na naszej planecie kurczą się w niepokojącym tempie.  Nie powinien zatem dziwić fakt, że działy badawczo-rozwojowe firm z różnych sektorów gospodarki usilnie poszukują rozwiązań, dzięki którym recykling stanie się efektywny i doprowadzi do zauważalnych pozytywnych zmian. Dotyczy to również branży budowlanej, w której temat recyclingu i ochrony środowiska naturalnego od dawna jest traktowany priorytetowo. Świetnym przykładem rezultatów, jakie można osiągnąć na tym polu, są rozwiązania firmy Soudal – międzynarodowego lidera na rynku chemii budowlanej.

ochrona-srodowiska-naturalnego

Opakowania z tworzywa PCR

Dbałość o środowisko naturalne jest jednym z fundamentalnych założeń strategii rozwoju Soudal. Firma nie bez powodu identyfikowana jest na całym świecie jako ekspert w dziedzinie energooszczędnych rozwiązań dla budownictwa, jednak troszczy się ona o stan planety na różnych płaszczyznach, nie tylko poprzez dostarczanie kompleksowych systemów i materiałów do ciepłego montażu stolarki okiennej czy też termoizolacji dachów i innych elementów budynku. Obok działań zmierzających do coraz skuteczniejszego oszczędzania energii w procesach produkcyjnych i obniżenia do minimum emisyjności swoich produktów, Soudal dokłada wszelkich starań, jeśli chodzi o opracowywanie innowacyjnych technologii pakowania. W ostatnim czasie firma wprowadziła nowoczesne opakowania dla klejów, wyprodukowane z tworzywa PCR (Post-Consumer Recycled). Tworzywo to powstało z przetworzonych odpadów konsumenckich, a dodatkowo może być przetwarzane wielokrotnie i wykorzystane w kolejnych procesach produkcyjnych (cel w postaci ograniczenia ilości śmieci oraz minimalizacji zużycia surowców pierwotnych jest tym samym stopniowo osiągany). Obecnie w opakowaniach z tworzywa PCR oferowane są następujące produkty firmy Soudal:

 • klej do parkietu 68A,
 • klej do korka 22A,
 • klej do wykładzin podłogowych 26A,
 • klej do styropianu 28A,
 • wszechstronne kleje-uszczelniacze Fix All na bazie polimerów hybrydowych SMX.
opakowania-z-tworzywa-PCR

Cienkościenne kartusze

Kolejną innowacją, wprowadzoną przez firmę Soudal, są cienkościenne kartusze, które pozwalają zmniejszyć ilość odpadów z tworzyw sztucznych aż o 285 ton rocznie. Soudal promuje także ideę stosowania worków rurowych jako opakowania mas uszczelniających oraz jest współzałożycielem zakładu recyklingu, w którym przetwarzane są zebrane puszki po pianach montażowych. Dodatkowo firma minimalizuje ilość surowców wykorzystywanych w procesach produkcyjnych, wprowadzając w pełni zautomatyzowane mieszalniki, a także poddaje recyklingowi odpady powstałe w fabrykach. Materiały takie jak papier, plastik, żelazo, drewno, olej, elektronika czy wkłady atramentowe są segregowane i przetwarzane.

Recykling-to-nie-wszystko

Recykling to nie wszystko

Recykling materiałów odpadowych zdecydowanie ogranicza niekorzystny wpływ działalności człowieka na środowisko naturalne, jednak nie wystarczy, by odczuwalnie poprawić stan naszej planety. Stąd Soudal podejmuje działania proekologiczne na wielu różnych poziomach. Wysiłki podejmowane przez firmę koncentrują się również na takich kwestiach jak:

 • zmniejszenie śladu węglowego podczas transportu produktów,
 • wykorzystywanie energii odnawialnej w zakładach produkcyjnych,
 • zminimalizowanie zużycia wody oraz wdrożenie systemów odzyskiwania wód opadowych,
 • eliminowanie produktów zawierających rozpuszczalniki,
 • stosowanie w budynkach firmy wydajnego oświetlenia z czujnikami ruchu,
 • wykorzystywanie ciepła  wytworzonego w procesach produkcyjnych do ogrzewania pomieszczeń fabrycznych.

Zobacz podobne artykuły:

25 czerwiec 2024

Jak zrobić półkę na ścianę?

Dzięki półkom ściennym możemy przechowywać i eksponować w pomieszczeniu książki, zdjęcia, pamiątki z podróży i wiele innych przedmiotów, oszczędzając miejsce na podłodze.